+90 212 672 62 34 info@sinasioymak.com

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş güvenliği kavramı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirlerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, işyerlerinde yapılan iş esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden , çalışanların sağlığına zarar getirebilecek şartlardan koruma ve buna ek olarak daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek amacı ile yapılan planlı çalışmaları kapsamaktadır.

A) MEVZUATA UYGUNLUK
4857sayılı İş Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı olarak yürürlükte olan diğer İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

Adli ve İdari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde yasa, tüzük ve yönetmeliklerde istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edileceği bir İSG dosyasını her sicil dosyası için ayrı olarak oluşturmak.

B) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

1- İşyerinin periyodik olarak Denetlenmesi ve Raporlanması
a- İş Güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimimiz tarafından çalışma ortamının gözetimi yapılacak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, uygulanmasını sağlamak, takip ve kontrolünü sağlamak.
b- İşyerinde kaza, yangın ve patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatların yaptırılması ,acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
c- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminin sağlanması için danışmanlık yapmak.
d- Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek.
e- Rutin saha İSG denetimi ve kontrollerinin yapılması, önlemlerin aldırılması, raporlanması ve takibi.
f- Ortam test ve analizlerinin organize edilmesi, raporlarının değerlendirilmesi ve aksiyon planlarının kontrolü ve takibi
g- İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için öneriler, işverene rapor edilecek.
h- İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti.
i- Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
j- İzleme ve ölçme planının oluşturulması ve takibi
2- Risk Analizlerinin Hazırlanması:
Tüm faaliyet alanlarında izlenecek çalışma sistemi sonucunda tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikeler sonucunda oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi, çalışmalarının yapılması, bu risklerin ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması için gerekli önlemlerin belirlenerek alınmasının sağlanması ve kontrollerin yapılması . Bu kapsamda;
a) Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
b) Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
c) Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
d) Risk Analizi önlemlerinin alınması ve kontrolü
e) İlerleyen aşamada revizyonların yapılması.

Copyright 2016 © OYMAK OSGB. All rights reserved.
ŞİNASİ OYMAK
İŞ GÜVENLİĞİ ÇEVRE EĞİTİM
ve DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
Sosyal Medya
İletişim
Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. Sedai Plaza No:2/46 Esenyurt / İstanbul P : +90 212 672 62 34 E : info@sinasioymak.com